Bạn Đang Ứng Tuyển

Chức Danh Quản Lý Kho Làm Việc Tại Q.Tân Bình
Nơi Làm Việc 18 Cộng Hòa, Phường 4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Người Liên Hệ Phòng HCNS (Ms Châu – 0815 099 755)

    Thông Tin Liên Hệ Của Bạn