Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Tổ Chức Đội Nhóm Hiệu Quả Và Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Đào Tạo Dịch Vụ Hệ Thống Dũng Tiến – Cúc Vinh Phú Yên Cải Thiện Các Kỹ Năng Cần Thiết Cho Nhân Sự Và Quản Lý

Ngày 11/04 -14/04/2023 vừa qua, Dũng Tiến Group đã tổ chức thành công khóa học với sự tham gia của các nhà quản lý đến từ các HEAD và cửa hàng của hệ thống.

Dưới sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Hồng Cương – (Giảng viên – giám đốc công ty tư vấn ABIS), các học viên đã được tiếp cận và thay đổi tư duy về chân dung vai trò của người quản lý trong công ty. Bên cạnh đó, với các kỹ năng, công cụ đã giúp các học viên nâng cao được hiệu quả quản lý công việc cũng như áp dụng các kỹ năng lạnh đạo để xây dựng đội nhóm, hướng tới hiệu suất cao.

Với 02 khóa học này Ban Lãnh Đạo mong muốn các học viên hiểu và nắm bắt những yếu tố tiên quyết có trong khoá học như

“Lập Trình Tư Duy – Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng Và Kỹ Năng Bán Hàng”

 • Cải thiện về tư duy, thái độ và chủ động hơn trong phục vụ khách hàng
 • Cần có kỹ năng tốt hơn trong phục vụ khách hàng và giải quyết các tình huống
 • Cần cải thiện kỹ năng tổ chức quản lý, chiến lược cải thiện doanh thu và chủ động trong đào tạo nội bộ, kỹ năng đào tạo nội bộ
 • Định vị khách hàng của bạn.
 • Những điều khách hàng mong đợi ở bạn và cửa hàng của bạn
 • Kỹ năng giao tiếp trong dịch vụ khách hàng dành cho nhân sự tực tiếp

Tổ Chức Quản Lý Đội Nhóm Và Quản Lý Công Việc

 •  Đặc điểm và vai trò của làm việc đội nhóm
 •  Vai trò của người quản lý
 •  Kỹ năng giải quyết các vấn đề trong đội nhóm
 •  Quản lý tiến độ và chất lượng công việc
 •  Kỹ năng quy trình hóa hoạt động dịch vụ – triển khai thực hành
 •  Tầm quan trọng của đào tạo nội bộ và vai trò của từng quản lý
 •  Kỹ năng tổ chức đào tạo nội bộ – các bước cần thực triển khai để đào tạo nội bộ hiệu quả

Tổ Chức Các Chương Trình Chiến Lược Tăng Doanh Thu

 •  Các chỉ số trọng tâm trong chiến lược tăng doanh thu dịch vụ
 •  Chiến lược tăng doanh thu theo từng chỉ số
 •  Các hành động tăng doanh thu và các ví dụ thực hành
 •  Từ ý tưởng đến xây dựng kế hoạch khả thi cho một chiến lược tăng doanh thu theo từng thời điểm
 •  + Kỹ năng tổng hợp và đánh giá hiệu quả các chương trình đã triển khai

Mục Tiêu Chính Của Khóa Học

 • Cải thiện tính tự giác, thái độ phục vụ và các kỹ năng cơ bản cho nhân sự kỹ thuật để tăng chỉ số hài lòng khách hàng
 • Tăng doanh thu thông qua cải thiện tư duy và kỹ năng làm việc hiệu quả
 • Nâng cao hiệu quả làm việc của quản lý thông qua cải thiện khâu đào tạo nội bộ, quản lý đội nhóm và chủ động tổ chức triển khai các chương trình cải thiện doanh thu tới từng nhân viên.

Kết thúc khóa học, với những kiến thức và kỹ năng, các học viên sẽ áp dụng thành công trong thực tiễn của doanh nghiệp.

 • Tăng chỉ số hài lòng khách hàng – Giảm khiếu nại
 • Ổn định nhân sự và khách hàng thông qua việc thay đổi tư duy và trách nhiệm
 • Tăng doanh thu (Ngay ở tháng đầu sau đào tạo)
 • Duy trì, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Tăng sự chuyên nghiệp và tăng giá trị doanh nghiệp thông qua tăng giá trị con người.

[DŨNG TIẾN GROUP]

An Toàn – Hạnh Phúc